اعتراض نماینده مبارکه از عدم توجه به تخصص نمایندگان در عضویت کمیسیون‎ها/زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه با تذکر خود مجلس را تحت تاثیر قرار داد.

اعتراض نماینده مبارکه از عدم توجه به تخصص نمایندگان در عضویت کمیسیون‎ها/زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه با تذکر خود مجلس را تحت تاثیر قرار داد.

بیشتر بخوانید

هیچ مدیری از قانون منع بکارگیری بازنشستگان مستثنی نخواهد شد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لیست سوالات و ابهامات سه قوه درباره قانون منع بکارگیری بازنشستگان سه‌شنبه هفته آینده بررسی

بیشتر بخوانید